le site du club ogae france association des fans français de l’eurovision

Eurovision 2009

Slovaquie

Leť tmou
Interprètes: Kamil Mikulčík & Nela Pocisková
Auteur(s): Nella, Ada ?igová
Compositeur(s): Rostislav Dubovský
Langue(s): Slovaque

version originale

Leť tmou

Cítim chladné, tiene zradné
Tú?bou planie èo je na dne
Prázdno v du?i, to sa stáva
Horkú príchuť temno máva

My musíme vyjsť z tieòov, nástrah a slov
Srdce daj, nezúfaj, a leť tmou

Tie? to cítim, tie? sa bojím
Sen sa chveje strachom mojim
Chvíľa straty, chvíía strachu
Keï sa nádej váľa v prachu

My musíme vyjsť z tieòov, nástrah a slov
Srdce daj, nezúfaj, a leť tmou
My musíme vyjsť z tieòov, nástrah a slov
Srdce daj, nezúfaj, a leť tmou

Ale kam?
Neviem v tejto chvíli ka?dý raz sa zmýli
Ticho vo mne ?epká: nezostávaj sám

Tie? to cítim, tie? sa bojím
Nezostávaj sám ne

Keď sa blí?i odpustenie
Mraky obáv odo?enie
Nezablúdi?, si si istý
Keď ťa niekto pevne istí

Bo?e nech nás tvoj hlas Lord, may
Vedie temnotou v nás
Daj nám dar, zázrak sprav, lásku vráť
Láska, prosím

Láska, prosím, nech nás tvoj hlas
Vedie temnotou v nás
Daj nám dar, zázrak sprav, stoj pri nás

Láska, prosím, nech nás tvoj hlas
Vedie temnotou v nás
Daj nám dar, zázrak sprav, stoj pri nás
Lásku chráò